ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletบัญชีบุญจุฬามณีทราเวล
dot
dot
bullet2-6 พ.ค. 55 เหยียบหิมะที่ลี่เจียง ประเทศจีน
bulletย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์เเขวน-สิเรียม
bulletท่องภูฏาน 3-7 เมษายน 2555
bulletอิ่มบุญที่อินเดีย
bulletเนปาลแดนกำเนิดพุทธองค์
bulletสุขใจได้ไปเมียนม่าร์
bulletท่องภูฏานเเดนมังกรสายฟ้า
bulletทำบุญวัดห้วยโป่ง อ.สอง จ.เเพร่
dot
dot
bulletตำนานพระธาตุอินทร์เเขวน
bulletพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
bulletทำไมต้องไปอินเดีย
bulletมรัคอู เเห่งอาระกัน
bulletตำนานรักมะเมียะกับเจ้าศุขเกษม
bulletอานิสงส์การสร้างเสนาสนะในพระพุทธศาสนา
bulletทานใช้ ทานเเทน พิธีทำบุญโบราณสายล้านนา
dot
dot
bulletถวายข้าวมธุปายาสวันวิสาขบูชา
bulletถ้ำอชันตาประเทศอินเดีย
bulletแคชเมียร์เหนือสุดของอินเดีย
bulletขึ้นรถลงเรือเที่ยวสามเเผ่นดิน
dot
dot
dot

dot
dot
dot
รถตู้เช่าทั่วไทย
ลิงค์ธรรมะเพื่อการศึกษา


จองโรงเเรมกับจุฬามณีทราเวลN 001 ย้อนรอยครูบาเจ้าเเห่งล้านนา

อิ่มบุญอุ่นรัก วันที่.............. 2556
ย้อนรอยครูบาเจ้าเเห่งล้านนา   3 คืน  4 วัน 
ครูบาเจ้าศรีวิชัย  ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา  ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางย้อนรอยครูบาเจ้าแห่งล้านนา 
นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ชีวิต 3 คืน 4 วัน
น้อมนำนมัสการ  วิจิตรอลังการพุทธศิลป์  เอิบอิ่มในรสพระธรรม
ย้อนรอยอดีตสัมผัสวัฒนธรรม  รื่นเริงบันเทิงใจ  ท่องเที่ยวไปกับความทรงจำไม่รู้ลืม
เส้นทางสายบุญจุฬามณี  กรุงเทพฯ - ลำพูน - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ  โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP


กำหนดการเดินทาง
เดินทาง  วันที่ ........................................ 2556

วันแรก  วันที่ 8  พ.ย. 55      กรุงเทพ –  ลำพูน   (พระพุทธบาทห้วยต้ม)
21.00  น.        - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งตรงสู่ประตูเมืองล้านนา
วันที่สอง   วันที่ 9 พ.ย. 55    ลำพูน- เชียงใหม่  (วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม/มหาเจดีย์ชัยยะวงศาพัฒนา ฯลฯ)
05.00  น. - ถึงวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  อ.ลี้  จังหวัด ลำพูน  หลังจากนั้นในช่วงเช้าอรุณขึ้น  หกโมงครึ่งโดยประมาณ ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรชาวกระเหรี่ยง
- ไหว้พระฟังธรรม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
- หลังจากนั้น เดินทางไปกราบนมัสการ เจดีย์ชัยยะวงศาพัฒนา ที่ท่านครูบาเจ้า ฯได้สร้างไว้
08.00  น. - รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  ณ  ร้านอาหาร อ.ลี้  จังหวัดลำพูน 
09.00  น. - นำท่านเดินทางกราบไหว้นมัสการพระเกจิอาจารย์นักบุญแห่งเมืองล้านนา  โดยเริ่มจาก
- วัดพระธาตุห้าดวง  - พระธาตุดวงเดียว  - วัดพระพุทธบาทผาหนาม (ครูบาขาวปี ) - วัดบ้านปาง(ครูบาศรีวิชัย)
12.00  น - พักรับประทานอาหารกลางวัน .............
13.00 น -  เดินทางกราบนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูน  , เดินช็อปปิ้งซื้อของพื้นเมืองลำพูน
- วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  - อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี – วัดจามเทวี – วัดมหาวัน –วัดสันป่ายาง
- หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่  เข้าพัก ณ  รีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่
19.00 น. -  รับประทานอาหารเย็น  ที่ ร้านอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ  ( ขันโตก )
- หลังจากนั้น เราก็จะได้เดินช็อปปิ้ง  ณ  บริเวณถนนคนเดิน ชื่อว่า ถนนวัวลาย มีสิ่งของมากมายให้เลือกซื้อ
22.00 - พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  วันที่ 10 พ.ย. 55  เชียงใหม่  (วัดพระธาตุดอยสุเทพ / วัดพระพุทธบาทสี่รอย ฯลฯ)
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.00 น. - ออกเดินทางจากบ้านดินหางแมงป่อง ขึ้นกราบมนัสการพระธาตุศักดิ์ศักดิ์คู่เมืองเชียงใหม่ (พระธาตุดอยสุเทพ)
- เดินช๊อปปิ้งซื้อของบนดอยปุย
12.00  น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน.......................
- เดินทางกราบนมัสการวัดศักดิ์สิทธิ์ภายในเมืองเชียงใหม่
- วัดพระพุทธบาทสี่รอย  -  วัดเชียงมั่น  - วัดพระสิงห์วรวิหาร – วัดเจดีย์หลวง  - วัดโลกโมฬีโลก
19.00  น.  - รับประทานอาหารเย็น.....................
- หลังจากนั้น เราก็จะได้เดินช็อปปิ้ง  ณ  บริเวณถนนคนเดิน ประตูท่าแพ มีสิ่งของมากมายให้เลือกซื้อ
21.00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่    วันที่ 11 พ.ย. 55    เชียงใหม่ – กรุงเทพ ฯ
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.00 น. - เดินทางไปกราบนมัสการ วัดอุโมงค์
09.00 น. -เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
12.00  น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
18.00 น. - โดยประมาณ  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร
สไตล์จุฬามณีทัวร์  ณ  รีสอร์ท บรรยากาศแบบธรรมชาติสุดแสนสบาย
หรือท่านสามารถเลือกที่พักได้เองตามสะดวก  เรายินดีบริการในการจัดหาที่พักนอกเหนือจากในโปรเเกรมทัวร์ได้

อัตราค่าบริการเพียง
ท่านละ  5,500 บาท เท่านั้น
อัตราค่าบริการท่านละ        5,500.- บาท
อัตราค่าบริการรวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศชั้นหนึ่ง
• ค่าที่พัก “รีสอร์ท” 2 คืน
• ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ, อาหารเย็น ...... มื้อ พร้อมทั้งบริการอาหารว่างและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อิสระอาหารกลางวันทั้ง 3วัน)
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท ต่อท่าน
• ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
พิเศษ  อาหารมื้อค่ำ ในแบบฉบับพื้นบ้านเมืองเหนือ เช่น แกงโฮะ แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง และอีกมากมาย  พร้อมฟังเพลงเพราะๆ จากสาวเหนือแต๊ๆเจ้า เพื่อให้ทุกท่านได้เอิบอิ่มกับบรรยากาศแห่งเมืองล้านนา

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2. ค่าเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ มินิบาร์ และเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการ
3.ค่าบริจาคทำบุญตามสถานที่ต่างๆ

การสำรองที่นั่ง
1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ, เบอร์โทร/แฟกซ์ /อีเมล์ เพื่อทำประกันภัยเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 3,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนและระบุโปรแกรมทัวร์
หมายเหตุ : หากมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 15 วัน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
• โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะยึดถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

จุฬามณีทราเวล   ใบอนุญาตเลขที่  11/06352ที่อยู่เลขที่5/56  หมู่ 1 อาคาร เจ-พาร์ค ห้องที่ 9  ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร.02-5814252  มือถือ. 081-2795189, 080-2241589 
www.chulamani.com 
E-mail :
chulamanitravel_9@hotmail.com    facebook.com/chulamanitravel thailand

 
ทัวร์ภาคเหนือ

N 002 เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน article
N 003 เชียงใหม่-เชียงราย ขี่ช้างล่องเเพ 3 วัน 2 คืน articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


Free Clock

บริษัท จุฬามณีทราเวล
ที่อยู่ :  เลขที่ 5/56 J-Park หมู่ 1 ห้องที่ 9 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  02-5814252 .     มือถือ :  081-2795189
อีเมล : ohmmani@hotmail.com , chulamanitravel_9@hotmail.com
เว็บไซต์ : chulamani.com